Preview Mode Links will not work in preview mode

Jag är löpare


Nov 14, 2018

I premiäravsnittet av Jag är löpare hör ni Kenneth Gysing intervju Mårten ”Promoe” Edh. Det pratas om allt från hur det är att springa ett maratonlopp innan en spelning, till hur det är att försöka plugga till  sin tenta mitt uppe under brinnande turné.